İşte Kadın Derneği

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2005-2012 yılları arası son yedi yılda, kadın istihdamı %43 oranında artmıştır. Aynı dönemde erkek istihdamı ise %17 oranında artmıştır. Kadın istihdamında elde edilen bu yüksek artış ile aynı zamanda kadınlardaki işsizlik oranı da aşağı çekilmiş ve kadınların iş gücüne katılımı yükselmiş olmaktadır.

Sektör olarak bakılırsa, kadın istihdam artışının %84’ü hizmet sektöründe gerçekleşmiştir. Ağırlıklı olarak kadın istihdamı, idari ve destek hizmeti faaliyetleri, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri, konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetleri ve toptan ve perakende ticaret alanlarında yükselmiştir.

Eğitim seviyeleri olarak bakıldığında kadın istihdamındaki artışın hemen hemen yarısı yüksek öğretim mezunlarındaki artıştan kaynaklanmıştır (%97).

Bu arada kayıt dışı çalıştırılan kadınların sayısı %30’lara gerilemiştir.

Bütün bu olumlu gelişmeler sevindiricidir. Ancak çok yakın bir süre önce faaliyete geçmiş olan İşte Kadın Derneği olarak bu gelişmelerin yeterli olmadığını ve daha fazla iyileştirme yapılabileceğine inanıyoruz. Örneğin aşağıda sayılan bazı düzenlemelerin devlet tarafından mutlaka yapılması gerekmektedir ve bu konuda derneğimiz bu konuların takipçisi olacaktır:

 • Kadınların istihdamının ve iş gücüne katılımının önündeki kültürel ve sosyal engeller kaldırılmalı, bu konuda toplumun bilinçlenmesi sağlanmalıdır.
 • Yasal düzenlemelerde iş gücünde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten ve işyerinde cinsel tacizi önlemeye yönelik düzenlemeler Avrupa
 • Birliği normları ile uyumlu hale getirilmelidir.
 • Büyük şehirlere göç ile birlikte yaşanan iş gücünden çekilmelerin azaltılması yönünde uyum programları yapılmalıdır.
 • Şehirler bazında iş gücü piyasası analizleri yapılmalı ve kadın istihdamı için öne çıkan sektörlere yönelik kurslara ve eğitim programlarına öncelik verilmelidir.
 • Çocuk bakım hizmeti veren işyerleri teşvik edilmeli, çocuğu olan ailelere bakım yardımı yapılmalıdır.
 • İşverenlerin çocuk bakım hizmeti harcamalarına vergi indirimleri getirilmelidir.
 • Ev temizliğine giden kadınların çalışmaları kayıt altına alınmalı ve bu kadınlar sosyal güvenlik sistemi içine alınmalıdır.
 • İŞKUR bünyesinde kadınlar için özel deprtmanlar kurulumalıdır.
 • Kadın konuk evlerinde bulunan şiddet maruz kalmış kadınların, cezaevlerinde bulunan ve cezaları bir yıldan az olan kadınların ve kocası ölmüş veya boşanmış olan kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılmalarını sağlamak üzere projeler hazırlanmalıdır.
 • Mevcut yasal düzenlemeler içinde kadının çalışmamasını ödüllendiren uygulamalar yeniden ele alınmalıdır (örneğin eşin evlendikten sonra bir yıl içinde işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı ödenmesi).
 • Mevcut yasal düzenlemeler içinde kadın iş gücünü daha maliyetli hale getiren uygulamalar yeniden ele alınmalıdır (örneğin analık izinleri işletmeler için bir maliyet unsurudur).
 • Kadınların istihdamını teşvik etmek üzere Sosyal Güvenlik Kurumu işveren primlerinde indirimler yapılmalıdır.

Derneğimiz bütün bu sayılan konularda daha proaktif olacak, projeler üretecek ve kısa sürede yol alınmasına çalışacaktır. Bu sayılan konular, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan ve 2014-2023 yıllarını kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisi’nde de yer almaktadır. Strateji’nin temelini, iş gücü piyasasında güvence ve esnekliğin sağlanması, eğitim ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, kadınların durumu gibi özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması ve bu paralelde istihdam ile sosyal koruma ilişkisinin kuvvetlendirilmesi oluşturmaktadır.

Derneğin Yönetim Kurulu olarak bütün amacımız, ailenin temel yapısını yeniden düzenlemektir. Kadınların bir elleri ile beşik sallarken, diğer eleri ile dünyayı sallayabileceğini unutmamak gerekir. Bunun içinde kadınlara imkan tanımak, önlerinde bulunan engel olabilecek düzenlemeleri değiştirmek ve toplumda yılların birikimi olan sosyal ve kültürel davranış şekillerini, daha çağdaş değerler ile yeniden yorumlamak gerekir. İnanıyoruz ki kadınlarımız bunu yapacak güçtedir.

İşte Kadın Derneği çok önemli bir misyon üstlenmiş durumdadır ve ekip ruhu ile bunu başaracak güçteyiz.

cfcu
sivil toplum
ab başkanlığı

© 2022, Tüm hakları saklıdır. İşte Kadın Derneği

İzzettin Çalışlar Cad. No: 44 / 6, Bahçelievler-İstanbul • info@istekadin.org.tr0212 502 42 34

Naature