İşte Kadın Derneği

İşte Kadın Derneği, kuruluşunu tamamladıktan hemen sonra, kuruluş amacına uygun şekilde faaliyet gösterebilmek ve bu çalışmaları belli bir sistem içinde sürdürebilmek için yedi farklı komisyon kurmuştur. Bu komisyonlar ve üstlendikleri görevler şunlardır:

Eğitim ve Kültür Komisyonu

Kadınların iş gücüne katılımında ve kadın istihdamının yükseltilmesinde eğitim çok önemlidir. Bu komisyon, bir yandan kadınların okur yazar olmalarını sağlamak bir yandan da birer meslek sahibi olmalarına imkan yaratmak amacı ile kurulmuştur.

Hukuk Komisyonu

Bu komisyon, temel haklar ve özgürlükler bakımından başta Anayasa ve İş Kanunu olmak üzere ilgili bütün yasal düzenlemelerde yer alan ve kadınların çalışma hayatını, istihdamını ve iş gücüne katılımını düzenleyen alanlara yoğunlaşmak amacı ile kurulmuştur. Bu komisyonun hedefi, yasal düzenlemeler konusunda bilgi almak ihtiyacında olan kadınları bilgilendirmek, toplantılar yapmak veya yayınlar çıkarmak, hukuk sistemimizde iyileştirme ihtiyacı olan başka yasal düzenlemeleri tesbit etmek ve öneriler geliştirmek, nihayet çeşitli haksızlıklar yüzünden mahkeme yoluna gidilmişse, böyle durumlarda kadınlara yol gösterici olmak ve danışmanlık hizmetleri vermektir.

Kadın Hakları Komisyonu

Ülkemizde kadın hakları konusunda hala yaşanan problemler vardır. Bu komisyon, yasalarda yer alan eşitliğe aykırı hükümleri tespit etmek ve günümüz koşullarına uygun hale getirmek ve demokrasinin temel ilkeleri olarak kabul edilen eşitlik ve ayrımcılık ilkelerinin bütün yasal düzenlemelerde ve uygulamada yerleşmesini sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Gençlik Komisyonu

Bu komisyon, gençlerin, günün bilgisayar ve iletişim teknolojileri olanaklarını da kullanarak gelişmeleri ve farklı kültürler karşısında kimlik bunalımına düşmeden yetişmeleri için çaba göstermek amacı ile kurulmuştur. Komisyon bu yönde araştırmalar yapacak, projeler geliştirecek, seminerler, konferanslar ve paneller düzenleyecek ve eğitici kurs programları hazırlayacaktır.

Bilim Komisyonu

Bu komisyon, insanların diğer kişi ve kuruluşlar ile etkileşimi sonucu ortaya çıkan toplumsal olgular ile uğraşan sosyal bilimlerin esasları ve doğruları paralelinde faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Bu komisyonun hedefi, toplumda kadının konumunu güçlendirecek şekilde onların her türlü eğitim almalarını sağlamak, kadınların hem iş yaşamında hem de sosyal yaşamda daha fazla yer almasına fırsat yaratmak ve kadınların, iş yaşamının talep ettiği niteliklere ve bilgi düzeyine sahip olmaları için projeler oluşturmaktır.

Sanat Komisyonu

Bu komisyon kadınlar arasında dayanışmayı arttırmak için bir takım çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur. Komisyon, dernek üyeleri arasında ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için çeşitli tiyatro, konser, sergi ve spor etkinlikleri düzenleyecek, yemekli toplantılar yapacak, geziler organize edecek ve eğlenceli etkinlikler yapacaktır.

ARGE Komisyonu

Bu komisyon, derneğin belirlenen amaç ve faaliyetleri doğrultusunda, daha somut adımlar atabilmek için araştırmalar yapmak üzere kurulmuştur.

cfcu
sivil toplum
ab başkanlığı

© 2022, Tüm hakları saklıdır. İşte Kadın Derneği

İzzettin Çalışlar Cad. No: 44 / 6, Bahçelievler-İstanbul • info@istekadin.org.tr0212 502 42 34

Naature