İşte Kadın Derneği

İşte Kadın Derneği, kadınların sosyal, kültürel ve siyasi alanlarda daha aktif bir rol üstlenmeleri ve daha fazla katılımcı olmalarını sağlamak amacı ile çalışmalarına başlamıştır. Hedefinde, kadınların statüsünü, gücünü ve önemini vurgulamak ve kadınlara yönelik ayrımcılığı ve kadınlara karşı yapılan her çeşit fiziksel veya psikolojik şiddeti önlemeye çalışmak bulunmaktadır. Derneğimiz, her koşul ve durumda, Atatürk ilkeleri doğrultusunda faaliyet göstermeye, laik hukuk devleti anlayışı ile hareket etmeye, ülkemizin milli birlik ve beraberliğini sağlamlaştırmaya, toplumsal yapıyı desteklemeye ve toplumdaki kadın haklarına duyarlılığı arttırıcı çalışmalar yapmaya özen gösterecektir.

Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerin, günün bilgisayar ve iletişim teknolojileri olanaklarını da kullanarak gelişmeleri ve farklı kültürler karşısında kültür şokuna girmeden ve kimlik bunalımına düşmeden yetişmeleri için çaba gösterecektir.

Derneğimiz bu yönde araştırmalar yapacak, projeler geliştirecek ve gençlerin insani ve evrensel değerlerle donanmış olarak, sorumluluk duygusu yüksek ve toplum, aile ve çevre konusunda yeterli duyarlılığa sahip, milli ve manevi değerleri anlamış ve özümsemiş kişiler olarak yetişmelerine destek olacaktır. Gençler yeni gelişmelere açık ve meraklı bireyler olmak zorundadır. Bu hem kendi bilgi birikimleri hem de ülkemizin geleceği için önemlidir. Bu çerçevede seminerler, konferanslar ve paneller düzenleyecek, eğitici kurs programları hazırlayacaktır.

Günümüzde, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanamaması konusunda, toplumsal cinsiyet eşitliğinin tanımında, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kapsamında ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin yasal düzenlemelerde ele alınışında hala bir takım problemler yaşanmaktadır. Aynı şekilde kadınların eğitim hakları konusunda, kadın girişimciliğinin yetersiz kalması konusunda veya kadın örgütlenmesi faaliyetlerinin sınırlı kalmış olmasında yine bir takım faktörlerin önüne geçilememektedir. Bütün bu problemlerin aşılmasında gençlere çok iş düşmektedir. Gençlerimiz bugünden donanımlı ve bilinçli yetişirlerse, bu ülkemiz için de kadınlarımızın geleceği için de faydalı olacaktır.

İşte Kadın Derneği, gençlere yönelik olarak şu temel görevleri üstlenmiştir:

  • Gençlere yönelik projeler üretmek
  • Üniversiteler ve yüksek okullar ile iş birliği yapmak
  • Sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak
  • Sosyal medyayı aktif bir şekilde takip etmek
  • Gençlik toplantıları düzenlemek
  • Sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek veya yürüyen projelere destek olmak

Kadınlar ve erkekler arasındaki toplumsal ilişkilerde, farklı coğrafyalarda yüzyıllar içinde oluşan toplumsal cinsiyet anlayışı, zaman geçtikçe değişime uğramaktadır. Bu yüzden de dinamiktir. Ancak toplumsal ilişkilerde, yaşamın hemen her alanında, erkekler kadınlara karşı hep daha baskın olmuştur. Kadınlar hep ikinci plana itilmiştir. Yani toplumsal ilişkilerde eşit olmayan güç kullanımı olmuştur.

Geçmişten bugüne her zaman erkekler ve erkeklerin yaptıkları işler, kadınlar ve kadınların yaptıkları işlere göre daha değerli kabul edilmiştir. Bu çerçevede toplum, tarihsel olarak erkek bakış açısına göre şekil almış, değer yargıları bu şekilde belirlenmiştir. Toplumdaki kuruluşlar da bu bakış açısını yansıtmıştır.

Bu anlayışın ve bakış açısının değişmesi için gençlerin daha eğitimli ve bilinçli olmaları gerekmektedir. Derneğimiz, yukarıda sayılan görevlerini gerçekleştirirken bu düşünceden hareket etmektedir.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanamıyor olması, sadece kadın istihdamında değil, eğitim, sağlık, karar mekanizmalarına katılamama ve başka temel birçok konuda problem yaratmaktadır. Yukarıda da değinildiği gibi bu duruma gelinmesi için yüzyıllar geçmiştir. Ancak önlem alınmaması halinde bir o kadar daha bu durumun sürmesi kaçınılmazdır.

Kadınların yaşamda aktif kişiler olarak yer alabilmesi için, onların ikinci sınıf olmalarının önünde geçmek için gerekli adımları atmakta geç kalmamak gerekir. Gençlerin bilinçlenmeleri bu yüzden çok önemlidir.

cfcu
sivil toplum
ab başkanlığı

© 2022, Tüm hakları saklıdır. İşte Kadın Derneği

İzzettin Çalışlar Cad. No: 44 / 6, Bahçelievler-İstanbul • info@istekadin.org.tr0212 502 42 34

Naature