İşte Kadın Derneği

Kadınların iş gücüne yeterli katılımının sağlanamamasında en büyük faktörlerden biri eğitim eksikliğidir. Bütün istatistiksel veriler, kadınlarda olsun erkeklerde olsun eğitim düzeyi yükseldikçe iş gücüne katılım oranının da yükseldiğini göstermektedir. Ancak ülkemizin kültürel ve sosyal yapısından kaynaklanan başka nedenler yüzünden kadınlar eğitim olanaklarından yeterince yararlanamamakta ve bu durum da kadın istihdamının arzu edilen düzeyde olamamasına neden olmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun eğitim durumlarına göre kadınların iş gücüne katılma oranları ilgili yapmış olduğu bir çalışma sonucunda paylaştığı veriler, iş gücüne katılım ile eğitim seviyesi arasında ne kadar doğrudan bir ilişki olduğu açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca ülkemizde 15 yaş üzerinde bulunan kadınların yüzde 61’inin eğitim seviyesi ilkokul ve altıdır. Tek başına bu değer bile, kadınların iş gücüne neden katılamadıklarını açıklamaktadır. Kadın istihdamı, bu nedenle fazla nitelikli olmayı gerektirmeyen, düşük ücretli ve daha fazla emek yoğun işlerde yoğunlaşmaktadır.

Bilinen bir başka gerçek ise eğitim alanında en büyük problemin, kız çocuklarının eğitimi olmasıdır. Devlet bu anlamda hem kız çocukların eğitimini sağlamak hem de kadınların bir meslek sahibi olmalarına fırsat yaratmak üzere, ciddi adımlar atmaktadır.

2011-2012 öğretim yılında mesleki ve teknik okullarda, öğretime devam eden iki milyon kadar öğrencinin yüzde 45’ini kızlar meydan getirmiştir. Bu kız öğrencilerin büyük çoğunluğu, Anadolu Kız Meslek Lisesi veya Kız Meslek Lisesi gibi okullara devam etmiştir. Bu meslek liseleri, bilindiği gibi, iş gücü piyasasına ara eleman yetiştirmek üzere kurulmuşlardır. Bu yüzden de bu okullar açılırken, diğer okullara göre daha fazla harcama ve teknik altyapı gerektirmektedir. Ancak özellikle kadın istihdamının artırılması konusunda büyük önem taşımaktadır.

İşte Kadın Derneği olarak iş gücüne katılımında ve kadın istihdamının yükseltilmesinde eğitimin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu kapsamda kadınların okur yazar olmalarını sağlamak için okuma kursları açmak, bir yandan da birer meslek sahibi olmalarını sağlamak amacı ile bir takım el becelerine yönelik kurslar açmak.

Diğer taraftan kadınların daha kapsamlı eğitim almalarını temin etmek üzere resmi kuruluşlar nezdinde mesleki ve teknik okulların açılması yönünde girişimlerde bulunmaktadır.

Bu noktada bir gerçekten daha bahsetmek gerekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu çalışmasında dikkat çeken bir sonuç bulunmaktadır: kadınlarda en fazla işsizlik oranı, mesleki veya teknik lise mezunları arasındadır. Oysa istihdam edilmeye en uygun eğitimi almış olan, mesleki veya teknik lise mezunu kadınlardaki işsizlik oranı yüzde 19’un üzerindedir. Bu oldukça şaşırtıcı bir durumdur. Verilen eğitimin iş gücü piyasasının taleplerini karşılamaktan uzak olduğu sanılmaktadırDerneğimiz, bu sorunun nedenlerini araştıracak ve resmi makamlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunacaktır.

Kadın istihdamı ve eğitim konusunda bir başka sorun, Halk Eğitim Merkezleri’nde kadınların gelir getirici bir meslek edinmesi amacı ile düzenlenen eğitimlerin, genelde kadınların geleneksel rollerine uygun eğitim programları olmasıdır. Aşçılık, biçki, dikiş ve benzeri kurslar, kadınların evde kendilerinden beklenen işlerin dışarıda da sürdürülmesine yöneliktir. Derneğimiz bu kurs konularının ve içeriklerinin yeniden düzenlenmesi konusunda da çalışmalar yapacaktır.

cfcu
sivil toplum
ab başkanlığı

© 2022, Tüm hakları saklıdır. İşte Kadın Derneği

İzzettin Çalışlar Cad. No: 44 / 6, Bahçelievler-İstanbul • info@istekadin.org.tr0212 502 42 34

Naature