İşte Kadın Derneği
Psikolog Gözüyle Kadın

Bildirgede yer alan sekiz hedef şunlardır:

  • Yoksulluk ve açlık mutlaka ortadan kaldırılmalıdır.
  • Kadın ve erkek herkes için evrensel temel eğitim sağlanmalıdır.
  • Toplumsal cinsiyet eşitliği teşvik edilmeli ve kadınların durumları güçlendirilmelidir.
  • Çocuk ölümleri düşürülmelidir.
  • Anne sağlığı mutlaka iyileştirilmelidir.
  • HIV-AIDS, sıtma ve diğer salgın hastalıklarla mücadele edilmelidir.
  • Çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği sağlanmalıdır.
  • Kalkınma için küresel işbirliği geliştirilmelidir.

Bütün dünya ülkelerinin, bu konularda bilinçlenmesi ve daha fazla çaba göstermeleri en büyük beklentidir. Gelişmiş ülkeler büyük ölçüde bu gerçeklerin farkındadır ve gerekli önlemleri almışlardır. Gelişmekte ülkelerde de daha somut sonuçlar elde edilmektedir. Ancak dünyanın geri kalan kısmı ve ne yazık ki büyük bir kısmı, hala bu sorunlarla karşı karşıyadadır.

İnsanlığın ilk dönemlerinde kadın, üretkenliğin ve gücün sembolü olarak görülmüş ve kutsal kabul edilmiştir. Ama zaman içinde toplumdaki değer yargıları değişmiş, farklı kültürler birbirini etkilemeye başlamış ve hiç olmaması gereken şey gerçekleşmiştir: kadınlar geri plana alınmış ve kadınlara ikinci sınıf insan muamelesi yapılmaya başlanmıştır. Bugünün gelişmiş ve modern Avrupa’sında bile, karanlık orta çağda, yani daha yakın bir zamana kadar, kadının adı olmamıştır.

Günümüzde bilinçlenme ve farkındalık giderek artmaktadır. Gerekli bilgi ve donanım sağlandığı ölçüde, kadınlar bütün güçlüklerin üstesinden gelebilecek yapıdadır. İşte Kadın Derneği de bu amaçla yola çıkmıştır ve üzerine düşen çalışmaları yapacaktır. Bugün için kadınların önündeki en ciddi problem kadınların eğitim seviyelerinin düşük olmasıdır. Kadın istihdamının arttırılabilmesi için eğitim büyük önem taşımaktadır. Kız çocuklarının okutulması yönündeki politikaların güçlenmesi ve kız çocuklarının mesleki eğitim almalarının desteklenmesi gerekmektedir.

Ancak kadınlarda, bunca yıllık ihmal edilmişliğin ve gözardı edilmişliğin verdiği psikolojik bir etkilenme de söz konusudur. Ayrıca bugün ülkemizde çok sık rastlanan ve önü bir türlü alınamayan kadına yönelik şiddet de, kadın psikolojisini olumsuz etkileyen ciddi bir faktördür. Kadına yönelik şiddet, genel anlamda sadece şiddeti değil, kadınlara sadece kadın oldukları için uygulanan, cinsiyete dayalı bir şiddeti de ifade etmektedir. Bu şekliyle kadına yönelik şiddet aynı zamanda bir insan hakları ihlali sayılmaktadır.

İstatistiklere göre, Avrupa’da yaşayan her dört kadından biri, ülkemizde ise her beş kadından ikisi, yaşamları boyunca en az bir kere şiddet görmüştür. Ülkemizde her iki kadından biri de duygusal şiddete maruz kalmaktadır.

Kadına yönelik şiddetin en önemli nedenleri arasında, insanların problem çözme becerilerinin yetersiz olması, toplumsal cinsiyet rollerine yönelik yanlış bilgilenmeler, ekonomik sıkıntılar, yanlış bilinen ve uygulanan namus ve töre gibi geleneksel sorunlar sayılabilir. Kadına karşı şiddet, kısa sürede çözülecek bir problem değildir. Hem bireysel hem de toplumsal eğitim gerektirmektedir. Psikologlar gözünden bakıldığında da en büyük eksiklik eğitimdir. Ancak eğitim toplumun her kesimi için gereklidir. Toplumun, kadın hakları konusunda, kadınların istihdamı ve iş gücüne katılımı konusunda, kadınların karar mekanizmalarına katılımı konusunda, kadın ve erkelerin eşitliği konusunda bilinçlenmesi gerekmektedir. Bu konularda toplumda farkındalık yaratılabildiği ölçüde gelişme sağlanabilir. Bu gelişme sadece kadının kendini kanıtlaması ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi anlamında değil, ülke gelişimi açısından da son derece önemlidir.

cfcu
sivil toplum
ab başkanlığı

© 2023, Tüm hakları saklıdır. İşte Kadın Derneği

İzzettin Çalışlar Cad. No: 44 / 6, Bahçelievler-İstanbul • info@istekadin.org.tr0212 502 42 34

Naature