İşte Kadın Derneği
Türkiye’de Kadın Sağlığı Alanında Uygulanmış ve Uygulanmakta Olan Program ve Projeler

Esas olarak kadın sağlığı etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler, kadınların aile ve toplumdan kaynaklanan psiko-sosyal konumu, sağlık hizmetlerinin kalitesi, kadının bireysel sağlık durumu, doğurganlık davranışı ve benzeri faktörlerdir. Genelde kadın sağlığı denilince, ilk akla gelen üreme sağlığı ve aile planlamasıdır. Ama bunlar yanında kadınların başka sağlık sorunları da vardır. Bu açıdan bakınca kadın ve sağlık alanındaki toplumsal cinsiyet konularını iki grupta toplamak mümkündür. Birinci gruba kadınların sağlık sorunları ve hastalık riskleri girer. İkinci gruba ise kadınların sağlık hizmetlerine erişimi ve kadınların bu hizmetlerden yararlanması ile ilgili sorunlar girer.

Kadınların sağlık sorunları ve hastalık riskleri öncelikle ele alınması gereken bir konudur. İstatisklere göre kadınların ortalama yaşam süreleri erkeklere göre daha fazladır. Ancak buna rağmen kadınlar erkeklere göre daha fazla hastalık ve stres yaşarlar. Kadınların sağlıklı olmayan koşullarda çalışmaları, şiddete maruz kalmaları ve sağlıksız yaşam şekilleri de belli sağlık sorunlarını birlikte getirmektedir.

Kadınların sağlık hizmetlerine erişimi ve kadınların bu hizmetlerden yararlanması konusunda günümüzde oldukça yol alınmış olmasına rağmen, şehirlerden kırsal alanlara gidildikçe varlığını koruyan geleneksel yaşam şeklinin ve kadın erkek arasındaki eşitsizliğinin, kadınların sağlık hizmetlerine kolayca ulaşması önünde bir engel olmaya devam etmektedir. Bunun yanında, sağlık hizmetlerinin sunumunda yaşanan yetersizlikler ve sağlık personelinin cinsiyet eşitliği bakış açısına sahip olmaması gibi durumlar da sağlık sisteminden kaynaklanan sorunlardır.

Oysa Anayasa’ya göre devlet, kadın ve erkek herkesin yaşamını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak zorundadır. Sağlık kuruluşları tek elden planlanarak sağlık hizmetleri verilmelidir. Devlet bu yükümlülüğünü, bütün yasal düzenlemeler ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler çerçevesinde yerine getirmektedir.

Ülkemizde kadın sağlığıalanında yapılan ve İşte Kadın Derneği olarak yakından takip edilen çalışmalar şunlardır:

 • 1993 yılında Sektörler Arası Nüfus Planlama Danışma Kurulu kurularak faaliyete geçmiştir. Bu kurul, kadın sağlığı, üreme sağlığı ve aile planlaması danışma kurulu şeklinde çalışmaktadır.
 • 1994 yılında Ulusal Stratejiler ve Aksiyon Planları’nın geliştirilmesine başlanmıştır.
 • Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan kalkınma planlarına, doğurganlığın düzenlenmesi, kadın sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin verilmesi gibi kavramlar girmiştir. Ayrıca nüfus ve aile planlaması konusu, yirmi faklı proje içinde yer almaktadır.
 • 1990 yılında Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü kurulmuştur ve bu kuruluş, bu alandaki çalışmaları izlemekte ve değerlendirmektedir.
 • 1994 yılında Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi hazırlanmıştır ve bu rehber aile planlaması danışmanlığı verilen kurumlarda kullanılmaktadır.
 • 1996 yılında Kadın Sağlığı ve Aile Planlaması Hizmet Sistemi kurulmuştur. Ayrıca 17 gönüllü kuruluş tarafından, Türkiye Aile Planlaması Derneği koordinasyonunda Kadın Sağlığı Komisyonu kurulmuştur.
 • 1997 yılında ülkemiz nüfusunun yüzde 80’ini kapsayan 53 ilde Anne Ölüm Nedenleri incelenmiştir.
 • 2005 yılında Ulusal Anne Ölümleri Araştırması yapılmıştır.
 • 2007 yılında HIV/AIDS Sürveyans Programı Geliştirme Araştırması yapılmıştır.
 • Beşer yıllık dönemler itibariyle, Sağlık Sektörü İçin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Ulusal Stratejik Eylem Planı hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.

Bunun yanında bugün sürdürülmekte olan diğer projeler de şunlardır:

 • Anne ölümlerinin azaltılması
 • İstenmeyen gebeliklerin önlenmesi
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
 • Gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı düzeyleri
cfcu
sivil toplum
ab başkanlığı

© 2022, Tüm hakları saklıdır. İşte Kadın Derneği

İzzettin Çalışlar Cad. No: 44 / 6, Bahçelievler-İstanbul • info@istekadin.org.tr0212 502 42 34

Naature