İşte Kadın Derneği
Türk Tarihindeki Başarılı Kadınlar ve Günümüzde Türk Kadını

Prof. Dr. Remziye Hisar
Prof. Dr. Remziye Hisar, Sorbonne Üniversitesi’ni bitirmiştir ve ülkemizin ilk kadın kimyacısıdır. 1902 yılında Üsküp’te doğmuştur. Darülfunun’un kimya bölümüne kaydını yaptırdığı zaman, kız öğrenciler erkek öğrencilerden ayrı saatlerde ders almaktadır. Paris’te doktora tezini tamamladıktan sonra ülkeye döner ve 1933-1936 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde kimya doçenti olarak çalışır.1947 yılında İTÜ Makine ve Kimya doçentliği görevine başlar. 1959 yılında profesör olur. 1973 yılında emekliye ayrılır.

Safiye Ali
Safiye Ali, ülkemizin ilk kadın doktorudur. 1891 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir ve Amerikan Kız Koleji’nden mezun olmuştur. Balkan Savaşı günlerinde doktor olmayı kafasına koyar. Ancak o yıllarda bir kadının tıp eğitimi alması kolay değildir. Devlet tarafından Almanya’ya tıp eğitimine gönderilir. Burada kadın ve çocuk hastalıkları üzerine ihtisas yapar. Yurda döndükten sonra Cağaloğlu’nda bir klinik açar. Ülkemizi yurtdışında tıp kongrelerinde temsil eder. İkinci Dünya Savaşı günlerinde Almanya’da çalışır. Savaştan sonra yurda döner. 1952 yılında yaşamını yitirir.

Süreyya Ağaoğlu
Süreyya Ağaoğlu ülkemizin ilk avukatıdır. Babası hukuk profesörüdür ve ne yazık ki Yassıada duruşmalarında babasını savunmuştur. Yaşadığı dönemin en cesur kadınlarından birisidir. 58 yıl avukatlık yapmıştır. 1989 yılında 85 yaşında yaşamını kaybetmiştir. Hukuk fakültesine girdiği yıllarda henüz kız öğrenci yoktur. Kayıt yaptırmak istediğinde engellenir. Kızların çarşaf giydiği dönemde başı açıktır. Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı zamanda sıkı bir kadın hakları savunucusu olur. 1949 yılında Milletlerarası Barolar Birliği Yönetim Kurulu İdari Heyeti’nde görev yapar. Milletlerarası Hukukçular Komisyonu’nun da üyeliğini yapar.

Gül Esin
Gül Esin, 1933 yılında Aydın’ın Çine ilçesinde ülkemizin ilk kadın muhtarı seçilir. Muhtarlık yaptığı dönemde kahvehanelerde kumarı yasaklamış, kız kaçırma olaylarının önünde geçmeye çalışmış ve nikah işlerini bir düzene sokmuştur. Bu çalışmaları için daha sonra Atatürk tarafından da ödüllendirilmiştir.

Sabiha Gökçen
Sabiha Gökçen, ülkemizin ilk kadın uçak pilotudur. Atatürk’ün manevi kızı olan Sabiha Gökçen, 1935 yılında havacılığa başlar. Sovyetler Birliği’nde Yüksek Planör Okulu’nu bitirir. Daha sonra planör öğretmenliği yapar. Şenay Günay ise ilk kadın savaş pilotumuzdur. 1956 yılında Hava Harp Okulu’na girer. 22 yıl jet pilotu olarak Türk Hava Kuvvetleri’ne hizmet etmiştir.

Zehra Kosova Durmaz
Zehra Kosova Durmaz ülkemizin ilk kadın sendikacısıdır. 1928 yılında bir tütün işçisi olarak resmi olmayan ilk sendikal faaliyetlere başlar. 1946 yılında tütüncüler kendi sendikalarını kurana kadar da sendikacılık yapar. Bu dönemde bedensel eziyet de görür. 1951 yılında 16 ay Askeri Cezaevi’nde tutuklu kalır. Hapisten çıktıktan sonra sendikal faaliyetlerine geri döner.

Prof. Dr. Türkan Akyol
Prof. Dr. Türkan Akyol, cumhuriyet tarihinin ilk kadın bakanıdır. 1971 yılında kurulan kabinede Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olarak görev yapmıştır. Başbakan tarafından parlamento dışından atanan Türkan Akyol, daha sonra kabineden istifa eder ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne seçilir.

Filiz Dinçmen
Filiz Dinçmen ülkemizin ilk kadın büyükelçisidir. 1939 yılında Zonguldak’ta doğar. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirir ve 1961 yılında Dışişleri Bakanlığı’nda çalışmaya başlar. 1982 yılında Hollanda Lahey Büyükelçisi olarak atanır. 1984 yılında Strasbourg’da Avrupa Konseyi Türkiye Daimi Temsilcisi olur. 1988 yılında Dış İşleri Bakanlığı’nda ilk kadın müsteşar yardımcısı olur.

Benal Arıman
Benal Arıman, ülkemizde seçilme hakkını kullanan ilk kadındır. 1935 yılında Atatürk döneminde, ilk kadın milletvekili olur. Sorbonne Üniversitesi’nde edebiyat eğitimi alan Benal Arıman, kadınların partilere giremediği yıllarda latin alfabesinin yaygınlaşması konusunda çaba harcar. 16 yıl boyunca kadın milletvekili olarak görev yapmıştır.

Bu sayılanların dışında da daha birçok başarılı kadın vardır ve her biri ülkemizde ses getiren çalışmalar yapmıştır.

cfcu
sivil toplum
ab başkanlığı

© 2022, Tüm hakları saklıdır. İşte Kadın Derneği

İzzettin Çalışlar Cad. No: 44 / 6, Bahçelievler-İstanbul • info@istekadin.org.tr0212 502 42 34

Naature