İşte Kadın Derneği
Neden İşte Kadın Derneği?

İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü tarafından, 15 Kasım 2015 tarihinde kuruluşu onaylanan ve çalışmasına izin verilen İşte Kadın Derneği’nin tüzüğünde, derneğin kuruluş amacı, maddeler halinde şu şekilde ifade edilmiştir:

Kadınların sosyal ve ekonomik konumlarını iyileştirmek
Ülkemizde kadınlar hala erkek egemen bir yapının etkisi altındadır. Hala evde olsun çalışma yaşamında olsun ikinci sınıf insan muamelesi görmektedir. Hala kadın istihdamı beklenen seviyeye çıkarılamamıştır. Hala kadınlar iş gücüne yeteri oranda katılamamaktadır. Bu nedenle kadınların sosyal ve ekonomik konumlarını güçlendirmek, kadınların ülke ekonomisine daha fazla katkı vermelerini sağlamak, kadın girişimcilerin çalışma yaşamındaki konumlarını yükseltmek ve kadınların sosyal sorumluluk bilincini arttırmak gerekmektedir. İşte Kadın Derneği bu çalışmaları yapmak için kurulmuştur.

Kadınlar arasında işbirliği sağlamak
Kadınların mevcut sorunları ile başedebilmeleri, kendi aralarında kuracakları diyalog ve işbirliği sayesinde daha etkili olacaktır. Aralarındaki işbirliği, dayanışma ve iletişim mutlaka geliştirilmek zorundadır. İşte Kadın Derneği’nin amaçlarından biri de bu amaç ile faaliyetlerde bulunmak, bu kapsamda istihdam yaratacak girişimci kadınlara destek olmak ve kadınlar arasında ülke içinde ve uluslararası bir iletişim ağı kurmaktır. Bu sağlanabildiği ölçüde ilgili resmi veya özel kurum ve kuruluşlar nezdinde kadınlar daha güçlü olacaklardır.

Girişimci kadınlara destek olmak
Bütün güçlüklerine ve olumsuz engellemelere rağmen bir kısım kadınlar girişimci ruhu taşımaktadır. Ancak bunda başarılı olmaları için de desteklenmelerine ihtiyaç vardır. Kadınların girişimlerinden alınacak sonuçlar, aynı zamanda kadınlara da istihdam sağlayacaktır. İşte Kadın Derneği, istihdam yaratma gücü olan girişimci kadınların karşı karşıya kaldıkları problemlerin aşılması konusunda onlara maddi ve manevi destek sağlamak üzere faaliyet gösterecektir.

Proje üretmek ve yönetmek
Bugüne kadar kadınların istihdamına önem verilmemesi, kadınların iş gücüne katılmalarına olumsuz bakılması, kadınların bu alandaki yeteneklerini kullanmalarının ve karar mekanizmalarına katılmalarının önüne geçmiştir. Oysa bu yönde yapılacak çalışmalar ile kadınlara ön ayak olunması durumunda, hem kadınların kendi ekonomik özgürlüklerini kazanmaları açısından hem de ülke ekonomisinin gelişmesi bakımından son derece verimli sonuçlar alınabilecektir. İşte Kadın Denreği, bu amaçla kadınlara destek olabilmek için ülke çapında veya uluslararası alanda projeler hazırlamak, bu projeleri yürütmek, proje yapan kurum ve kuruluşlarla ortak projeler yapmak ya da bu projeler içinde yer almak amacı ile çalışmalar yapacaktır.

Görüldüğü gibi İşte Kadın Derneği önemli bir misyon üstlenmiş durumdadır. derneğin tüzüğünde ayrıca derneğin faaliyet alanları ve çalışma konuları da ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Esas olarak sosyal ve kültürel alanlarda faaliyet gösterecek olan derneğin, bu amaçlara ulaşmak için gerçekleştireceği faaliyetlerin bazıları şunlardır:

  • Kadınlar için çeşitli eğitim, kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemek.
  • Toplumda kadının konumunu ve önemini vurgulamak ve ayrımcılığı ve kadına yönelik şiddeti engellemek için çeşitli çalışmalar yapmak.
  • Şiddete gören kadınlar için, yasal ve psikolojik danışmanlık hizmetleri sağlamak, kadınların psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunlarını çözmeye çalışmak.
  • İstihdam yaratma gücü olan girişimci kadınların karşılaştıkları güçlüklerin aşılması konusunda maddi ve manevi destekte bulunmak.
  • Ülke çapında veya uluslararası alanda projeler yapmak, proje yapan kurum ve kuruluşlarla ortak projeler yürütmek ya da bu projelerde yer almak.
  • Çalışmalar için gerekli olacak bilgi, belge doküman ve yayınları temin etmek ve bir dokümantasyon merkezi kurmak.
  • Gerek görülmesi durumunda bir federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak.
cfcu
sivil toplum
ab başkanlığı

© 2023, Tüm hakları saklıdır. İşte Kadın Derneği

İzzettin Çalışlar Cad. No: 44 / 6, Bahçelievler-İstanbul • info@istekadin.org.tr0212 502 42 34

Naature